Xu hướng lựa chọn nhà thông minh ở các thành phố lớn