Giải pháp

16 Tháng Năm, 2018
he thong camera theo doi

Doanh nghiệp 4.0 – Giải pháp thiết bị điện thông minh là xu thế thời đại

Thiết bị điện thông minh đã và đang giải quyết được bài toán lãng phí tại các cơ quan, trường học, công sở, các điểm công cộng. Theo thống kê của Tập đoàn Điện Lực, mỗi doanh nghiệp chỉ cần tắt một thiết bị điện không […]